Виступ на Миколаївському обласному радіо 14.08.2014: Про давньогрецьку колонізацію Північного Причорномор’я.

Основна теза виступу полягає в наступному.
Так, артефакти, знайдені в Північному Причорномор’ї,
однозначно свідчать про присутність тут давньогрецької
культури. Але, самі по собі ці артефакти не говорять про
відношення аборигенів (кіммерійців і скіфів) до цієї культури.
Вважається, наприклад, що всі міста з грецькою культурою були
засновані і побудовані древніми греками, як колонізаторами.
Але, чи так це було насправді? Це могли підтвердити або
спростувати тільки самі аборигени, але вони не мали в той час
писемності. Відомості Геродота, наведені в його «Історії»
це теж голос греків, які вважали аборигенів варварами.
Відкриття прихованих текстів «варварів» у лапідарних написах,
знайдених в Північному Причорномор’ї, а також в епосах, гімнах
і міфах радикально змінюють погляд на цей процес.

Comments are closed.