ТАЄМНИЦІ “Слова о полку Ігоревім” (Довідник прихованих текстів першоджерел Київської Русі, Т.1)

Обкладинка-1 copy

Таємниці «Слова о полку Ігоревім»(Довідник прихованих текстів першодже-
рел Київської Русі. Т.1). – Миколаїв, 2018. – 432 с.

ISBN 978-617-7421-34-3

Книга є першим томом «Довідника прихованих текстів першоджерел Київської Русі» багатотомного видання «Апокрифології історії України». Апокрифологія – нова наука, яка займається виявленням і вивченням прихованих текстів у відомих науці стародавніх першоджерелах – лапідарних і текстових пам’ятниках античності, християнства та Київської Русі. Виявлено, що «Слово» є єдиним джерелом, де в алегоричній формі надано ключ до розгадки таємних віршів в стародавніх джерелах. Тут представлено методику читання прихованих текстів та коротку історію її створення.
У книзі доведено, що «Слово о полку Ігоревім» виконано в жанрі світського богослужіння, тобто світський зміст вкладено в форму богослужіння. Показано, що текст пам’ятника може бути представлений у формі всеношного дбання та візантійського канону. В останньому є понад 250 акро-, мезо- і теле-віршів, окремих і звитих особливим чином. З них вдалося визначити, що автором «Слова…» був Кирило Туровський (1101-1208), а також визначити дату створення і виконання пам’ятника в Києві у березні 1187 р. Реставровано сценарій першої постановки «Слова …» і показано, що це була перша в світі опера, створена за чотири століття до італійської.

ЗМІСТ:
Передмова…………………………………………………………………………….. 5
Вступ…………………………………………..……………..…………….. 7
Розділ 1. «Слово о полку Ігоревім» як Всенощне дбання з літією 13
Розділ 2. «Слово о полку Ігоревім» як канон Пісної Тріоді……..…. 29
2.1. Коротка історія розвитку та правила складання акро-, мезо- та         телевіршів……………………………………………………………………………… 29                      2.2. Давньоруська історія розвитку акромезотелевіршів ……………. 44
2.3. Вісім «Слів» Кирила Туровського як канонів ……………………….. 57
2.4. Два канони Кирила Туровського …………………………………………. 62
2.5. «Слово о полку Ігоревім» як канон Пісної Тріоді ………………….. 71
Розділ 3. Акромезотелевірші «Слова о полку Ігоревім»……………… 77
3.1. Акромезотелевірші 9-ї пісні канону …………………………………….. 77
3.2. Розбивка пісень канону на тропарі …………………………………….. 82
3.3. Акромезотелевірші, що не входять до програми 13-ти …………. 85
3.4. Акромезотелевірші 6-ї пісні канону ……………………………………… 91
3.5. Акромезотелевірші тропарів канону……………………………………… 92
3.6. Акромезотелевірші 1-5, 7, 8-ї пісень канону ……………………….. 100
3.7. Програма 13-ти з мезовіршами до 15-х слів……………………….. 108
3.8. Акровідеовірш, що осяює все “Слово”………………………………… 110
Розділ 4. Коментарі до акромезотелевіршів «Слова о полку                   Ігоревім»………………………………………………………………………………. 115                    4.1. Літописний запис під 1147 р. …………………………………………… 117
4.2. Літописний запис під 1185 р. …………………………………………… 119
4.3. Літописний запис під 1186–1187 рр. …………………………………. 141
Розділ 5. «Златоуст, що понад усіх на Русі просяяв» (До питання про                  біографію Кирила Туровського) ………………………………………………. 153
5.1. Літописний запис під 1181–1182 рр. ………………………………….. 157
5.2. «Слово про перенесення мощів Святителя Миколая»………… 164
5.3. Послання Кирила єпископа Туровського Богоблаженому архімандриту Василю про схиму …………………….. 180                     5.4. Дві молитви Кирила Туровського ……………………………………….. 194
5.5. Останній запис в Іпатіївському литописі…………………………….. 208
5.6. Проложне життя ……………………………………………………………….. 212
5.7. Коротка біографія Кирила Туровського  ……………………………… 216
Розділ 6. Витоки символізму «Слова о полку Ігоревім» та його                               місце в світовій культурі ………………………………………………………… 223
6.1. Про символізм Мойсея, Давида та Гомера ……………………….. 224
6.2. Місце «Слова» в світовій культурі …………………………………… 232
6.3. Про особливості виконання «Слова о полку Ігоревім»                                               як першої опери …………………………………………………………………..264
Розділ 7. Реставрація сценарію першої постановки «Слова о                            полку Ігоревім», як протоопери ……………………………………………….. 283
7.1. Сценарій постановки «Слова о полку Ігоревім» як опери…. ….286
7.2. Сценарій виконання «Слова о полку Ігоревім» (Переклад М.                       Рильського)…………………………………………………………………………… 312

Підсумок ……………………………………………………………………………… 337

Бібліографія …………………………………………………………………………. 350
Перелік скорочень ……………………………………………………………….. 357

Додатки:

1. «Слово о полку Ігоревім» (текст в редакц. Д.С. Лихачова) … 358
2. Канон про вбивство Ігоря Ольговича киянами 19 вересня 1147 р… 373
3. Текст Іпатіївського літопису під 1181–1182 рр. …………………………… 377
4. Тексти Іпатіївського літопису під 1185 р. ……………………………………. 379
5. Тексти Іпатіївського літопису під 1186–1187 рр. ………………………….. 390
6. «Слово про перенесення мощів Святителя Миколая»…………………. 395
7. «Посланіние Кіурілла епископа Туровскаго к богоблаженному                       архимандриту Василію о схиме ……………………………………………………. 400
8. «Въ недhлю по заутрени молитва къ Господу Богу нашему                                       Iисусу Христу, творенiе Кирилла мниха Туровскаго» …………………….. 404
9. Апрілїа .ки. память святаго Отца нашего Кюрілла, епискупа                              Туровинскаго………………………………………………………………………….. 406
10. Родовід від Адама до Христа на загальному історичному фоні …. 408
11. Таблиця визначення Пасхалій за старим стилем ……………………… 415
12. Таблиця визначення дня тижня ………………………………………………. 416
13. Таблиця числових значень кирилиці XI–XII ст. та грецької абетки  417
14. Словник богослужбових термінів …………………………………………….. 418
15. Родовід Іларіона-Никона та Кирила Туровського ……………..……. 429

Comments are closed.