Виступ на конференції НУК до 80-річчя Б.М. Мозолевського

23-24 вересня 2016 р. в Національному університеті кораблебудування відбулася Всеукраїнська науково-методична конференція «Миколаївщина і Північне Причорномор’я: історія і сучасність». До 80 річниці від дня народження українського археолога Б.М. Модзолевського. Надаю відео вступних промов організаторів конференції, доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, к.і.н., Бобіни Олега Валеріойвича, проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності, Трушлякова Євгена Івановича та моєї, Золотухіна А.І., доповіді «Пектораль Б.М. Мозолевського, як символ скіфської культури (семіотико-семантичний аналіз)».

1%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%802%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%843

О.В. Бобіна, Б.М. Мозолевській, А.Б. Веліховська, Є.І. Трушляков

4

А.І. Золотухін

6

Comments are closed.