Пектораль Б.М. Мозолевського, як символ скіфської культури (Семіотико-семантичний аналіз)

В 2001 і 2005 рр. Автором був виповнений семіотичний (знаків) аналіз змісту зображення скіфської пекторалі і зроблено припущення, що в центрі її композиції зображено золоте руно, яке зліва тримає Гомер, а справа – його нащадок в сьомому коліні, скіфський цар Атей. Виповнений тут семантичний (слів) аналіз назв істот, зображених на пекторалі, дає можливість припустити, що пектораль було присвячене до 83-ї річниці Атея і до 300-ї річниці виготовлення в Аїді (Миколаїв, Україна) золотого руна Гефестом (Леохаром), яке було символом кіммерійсько-скіфської влади.                                                                                                               ТезиПектораль1.pdf

Пектораль

Comments are closed.