Автограф Ахілла

Резюме: Стаття відноситься до рішення Гомерового питання. Чи існував насправді Гомер і світ, описаний ним, або це вигадка? Якщо існував, то чи можна очікувати знахідки автографів Гомера і його оточення, наприклад, в написах на твердих матеріалах? За останні 200 років археологами в Північному Причорномор’ї знайдено більше 1000 лапідар-них написів. Тексти їх прочитані фахівцями, але жодного підпису Гомера і його оточення не знайдено. Виявилося, що відкриті тексти написів писалися в основному заради схованих текстів. Тут наведено приклад розшифровки змісту одного автографа Ахілла на свинцевій пластині, знайденої на острові Березань (Україна). Проведено зіставлення даних про першу скіфську Олімпіаду 17 липня 628 р. до н.е., зазначених у автографі Ахілла, з такими ж відомостями в схованих текстах гімну Гомера «До Гермесу». Реальність хронології Гомера підтверджена на прикладі опису їм сонячного затемнення 30 вересня 609 р. до н.е. в схованих текстах 3-ї пісні «Іліади», співставленного з астрономічними розрахунками NASA.

Ключові слова: Гомерівське питання, Олімпіада, лапідарні написи, сховані тексти.

АвтографАхілла

Comments are closed.